Stage lopen

SOOLvA hecht grote waarde aan het opleiden van studenten tot vakbekwame leerkrachten. Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met Hogeschool Avans. Wij zien het opleiden van studenten als gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons en de Pabo. Het leren, werken, opleiden, onderzoeken en professionaliseren komen allemaal bij elkaar in de stageweken. Studenten draaien mee in de schoolse omgeving en koppelen hierdoor direct theorie en praktijk met elkaar. Daarnaast doen ze leservaring op in verschillende onderwijsconcepten. Als opleidingsschool beschikken we over extra capaciteit en leren van en met de studenten door middel van begeleiding en coaching.