OBS Sigmond

OBS Sigmond

Zin in leren en samen optimaal presteren op de school waar elk kind telt!

 

Wij zijn de openbare school in Werkendam. Dit betekent dat ieder kind en iedere leerkracht bij ons welkom is. Wij leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars normen en waarden. Onder anderen met behulp van de Kanjermethode voeden wij de kinderen in nauwe samenwerking met de ouders op.

Wij richten ons op het vergroten van kennis en talenten van onze leerlingen door kwalitatief goed onderwijs te geven, waarbij een veilig klimaat centraal staat.

Dit doen wij door veel aandacht voor de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. Het grootste deel van de dag zijn de lessen hierop gericht. Wij werken structureel met digitale lesmaterialen en methodes. 

Wij laten onze leerlingen optimaal leren door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen. Hierbij werken de leerlingen samen in kleine groepen, volgens specifieke stappen. De werkvormen zijn zo opgezet dat elke leerling evenveel inbreng heeft en dat leerlingen elkaar ook nodig hebben. Zo versterken ze hun eigen leerproces én dat van de ander. Coöperatieve werkvormen zorgen voor effectieve leertijd, omdat meer leerlingen tegelijk actief zijn. Onze leerlingen leren via deze manier samenwerken, sociale vaardigheden, interactief werken, zichzelf presenteren, creatief en oplossingsgericht denken en durven in  de veilige schoolomgeving buiten de comfortzone te stappen.

Andere talenten krijgen ook aandacht tijdens de Talentmomenten: natuur, cultuur, bewegen en techniek krijgt ook de aandacht op de talentmomenten die regelmatig ingeroosterd worden. Op die momenten wordt aanbod in muziek, beeldende vorming, biologie en techniek gegeven, onder begeleiding van experts en getalenteerde (externe) partners van de school. 

Kijk voor meer informatie op www.obs-sigmond.nl.