OBS den Biekûrf

OBS den Biekûrf

OBS den Biekurf, 

Waar je groter groeit én leren leuk is!! 

Het laten groeien en bloeien van kinderen is waar wij voor gaan en staan. We hebben het onderwijs op den Biekurf zo ingericht dat elk kind zoveel mogelijk tot groei en tot bloei kan komen. 

OBS den Biekurf is een kleine dorpsschool met rond de 35 leerlingen. We werken vanuit 3 groepen, namelijk een onder-, midden- en bovenbouw groep. In deze groepen zitten meerdere jaargroepen bij elkaar. Doordat we zo'n kleine school zijn, is onze kracht dat we veel aandacht besteden aan samenwerkende opdrachten tussen de leerlingen onderling (groep 1-8). Dit gebeurt tijdens projecten en vieringen als Sinterklaas en Kerst. 

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen hebben wij ervoor gekozen het onderwijs anders in te richten. We streven ernaar zoveel mogelijk methode-loos te werken. We bieden de leerlingen maatwerk. De leerkrachten creëren eigen lessenplannen waarin ze uitgaan van de leer- en ontwikkelingsdoelen. Hierbij heeft de leerkracht oog voor elke leerling. De leerkracht (h)erkent de verschillen tussen de leerlingen; verschillende interesses, intelligentie en onderwijsbehoeften. De leerkrachten steken op zowel didactisch gebied als op pedagogisch gebied in op deze verschillen door deze te zien en het onderwijs hierop aan te passen.

Kijk voor meer informatie op www.biekurf.nl