Collega's aan het woord

Mijn naam is Rianne Crielaard. Na bijna alle scholen binnen SOOLvA gezien te hebben, werk ik nu al vijf jaar op de Verschoorschool in Sleeuwijk. Na twee jaar groep 3/4 gedaan te hebben, ben ik nu helemaal op mijn plek in groep 1/2/3, de onderbouw. 

 

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de visie van de Verschoorschool over het werken met het jonge kind. Zo draaien we nu voor het 2e jaar een groep 1/2/3, waarbij de kinderen van groep 3 nog volop ruimte krijgen om ook spelend te leren in de hoeken. Daarnaast biedt het de leerlingen in groep 1 en 2 ook de mogelijkheid om al mee te kijken in groep 3. Op die manier kunnen we heel mooi onderwijs op maat aanbieden en is de grote overgang naar groep weg. Naast het spelend leren, wordt er in de hele onderbouw ook veel gewerkt met bewegend leren en actieve werkvormen.  

 

We werken met het Digikeuzebord, een digitaal planbord. Ook maken we gebruik van het observatiesysteem binnen het Digikeuzebord. Doelen komen aan bod in een kleine kring, in het spel van de kinderen in de hoeken, tijdens het werken met het thema en op de weektaak. De taken van de weektaak zijn heel divers en kunnen per kind (of niveau) verschillen of worden per kind op niveau aangepast in de uitwerking van de taak. Tijdens de (kleine) kringen, het spelen en werken, het buitenspelen, de gymlessen en de weektaakopdrachten zijn we ons constant bewust van de ontwikkeling die de kinderen door kunnen maken en noteren we het ook meteen als we zien dat een kind iets nieuws beheerst.  

 

Een andere mooie ontwikkeling waar we volop mee bezig zijn is thematiserend werken. Thematiseren is beredeneerd werken met een thema, waarbij leerkrachten en leerlingen samen eigenaar van het thema zijn. Zo leren kinderen de wereld kennen. Dit aan de hand van een gevarieerd onderwijsaanbod van betekenisvolle activiteiten, die met elkaar samenhangen en gekoppeld zijn aan leerdoelen en onderzoeksvragen. Een hele mooie manier om de betrokkenheid en de zin in het leren van de leerlingen enorm te vergroten!

Ik ben Luuk Advokaat en ik ben werkzaam bij de Sigmondschool in Werkendam. Ik geef les aan groep 6/7. Begin 2018 is er een vacature vrijgekomen om fulltime aan de slag te gaan. In het 1e halfjaar na mijn afstuderen heb ik ervaring op verschillende scholen in Zuid-Holland op kunnen doen (regio Hardinxveld en Gorinchem). Zij konden mij geen vaste aanstelling garanderen en toen zag ik een vacature voor de Sigmondschool staan en ben ik aangenomen. Sindsdien werk ik met veel plezier en overtuiging op deze school. De reden dat ik hier ben gaan werken is de warmte die de school en de stichting richting het personeel uitstraalt, in combinatie met de visie. Je wordt als leerkracht, maar zeker ook als leerling gewaardeerd en gezien. Ook vind ik het prettig dat er altijd mogelijkheden zijn om kansen aan te pakken. 

Omdat wij een wat kleinere school zijn, ben je als leerkracht vaak verantwoordelijk om iets op te pakken of te regelen. Ik vind dat erg fijn, omdat afwisseling en uitdaging voor mij goed werkt. Naast de wat kleinere taken, zet ik ook het coöperatief leren op de Sigmond op. Het coöperatief leren is het ‘nieuwe’ leren. Lessen en activiteiten worden minder leerkracht gestuurd aangeboden. Natuurlijk houdt de leerkracht de regie en behoudt hij/zij het leerdoel dat behaald moet worden. De focus komt alleen steeds meer te liggen op het ontdekken vanuit de leerling zelf en de samenwerking van klasgenoten om een oplossing te bedenken. Dit ontwerp je als leerkracht door er vershillende werkvormen aan toe te voegen. Als leerkracht behaal je daardoor veel beter de doelstellingen, omdat de leerlingen veel intensiever bezig zijn. Het verschil zit hem in of je 1 leerling de beurt geeft, of dat je in 2 minuten dezelfde vraag aan alle leerlingen stelt, die vervolgens met elkaar in gesprek gaan. Het is dus de verschuiving richting het veel meer leren met en van elkaar.  

Ik merk dat het aanbieden van coöperatief leren ook bijdraagt aan het klassenmanagement. De leerlingen zijn veel actiever met elkaar aan de slag, waardoor je onderlinge sociale verschillen en verschillen in ontwikkeling worden verkleind. De redzaamheid van de leerlingen vergroot, waardoor je als leerkracht er steeds meer vanuit kan gaan dat problemen onderling opgelost kunnen worden. Zo sluit het direct aan bij onze Kanjertraining. Wij zijn nog volop in ontwikkeling met het coöperatief leren. Dat maakt het ook uitdagend. Het is een groot project en dan is het fijn als je de kans krijgt om dat schoolbreed in te zetten. 

Beste lezer, graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Chantal van Kleij. Ik ben mijn onderwijscarrière in 2009 begonnen bij het Samenwerkingsverband in Gorinchem. Hier heb ik kinderen met een leer- en/of gedragsprobleem op diverse scholen, waaronder het speciaal onderwijs en obs ‘t Ravelijn, mogen begeleiden in hun ontwikkeling. Zeer dankbaar werk! Naast mijn werk als ‘rugzakbegeleider’ ben ik gaan studeren aan de Lerarenopleiding. Inmiddels sta ik met veel plezier voor het zesde jaar voor de klas op obs ’t Ravelijn.

Door mijn ervaring met kinderen met een speciale behoefte richt ik mij altijd op het positieve groepsgevoel waar ieder kind zich geaccepteerd én veilig voelt. Dat is mijn drijfveer. Ik kan mij daarom helemaal vinden in het motto van obs ’t Ravelijn: ‘Waar  je mag worden wie je bent!’

In 2016 is onze school in aanraking gekomen met Rots & Water. Rots & Water is een training die kinderen helpt om zichzelf en hun sociale competenties te ontwikkelen. Het is een psycho-fysiek programma waarbij de weerbaarheid wordt vergroot en de leerlingen tot nieuwe inzichten over zichzelf en anderen komen. De training wordt gegeven in de speel- of sportzaal waarbij de focus ligt op 80% bewegend leren (doen) en 20% praten/ervaren (bewustwording).

Rots staat voor stevig in je schoenen staan en opkomen voor jezelf. Bij Water ligt de nadruk op communiceren en oog hebben voor een ander. Iedereen heeft beide kwaliteiten in zich. De uitdaging zit hem in het vinden van de juiste balans tussen Rots- en Waterreacties.

Een groot deel van het team is middels een EDIT (eendaagse introductietraining) geschoold in de basisprincipes van Rots & Water. Inmiddels heb ik naast de basistraining meerdere specialisaties gevolgd en mag ik mij Advanced Rots en Water trainer noemen waar ik zeer trots op ben. Hier zijn er namelijk maar 250 van in Nederland. Daarnaast heb ik met goed resultaat de volgende specialisaties behaald: basisschool schoolbreed, trauma en rouwverwerking en werken met het gezin. In het najaar staan de volgende specialisaties op de planning: werken met jongeren met een verstandelijke beperking en autismespectrumstoornis. 

Ik geef alle groepen Rots & Water training op obs ’t Ravelijn. Bij de kleuters krijg ik hulp van Roba en Waldo, onze Rots & Water knuffels. Zij vertellen wat ze meemaken en de kleuters kunnen zich helemaal identificeren met hen. We werken in thema’s die gekoppeld zijn aan leerdoelen, zoals: grenzen aangeven, lichaamstaal, samenwerken, nee durven zeggen e.d. 

Komend schooljaar gaan wij de koppeling tussen de Rots & Water leerdoelen en de monitoring van de sociale competenties van de leerlingen optimaliseren, zodat er sprake is van een doorgaande lijn. Het implementeren van Rots & Water gesprekken in de klas maakt daar een groot deel van uit. Een mooi vooruitzicht waar wij als team helemaal voor gaan!