Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLvA) verwerkt van al zijn leerlingen en hun ouders persoonsgegevens. SOOLvA vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). SOOLvA is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en veilig omgaan met de persoonsgegevens van u en uw kind. In deze privacy toelichting leggen wij u graag uit hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Hieronder vindt u de volledige privacyverklaring van Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena.