OBS J. Henri Dunant

OBS J. Henri Dunant

Wij zien onszelf als een kleinschalige dorpsschool die gaat voor kwaliteit, gezelligheid en initiatief. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen vanuit een hoge betrokkenheid en een goed welbevinden komen tot leren. Deze twee factoren gebruiken wij dan ook als onderlegger voor ons onderwijs. Het onderwijs waarbij wij uitgaan van de kwaliteiten van de leerlingen. Hierbij proberen wij ze grenzen te laten verleggen en verantwoordelijk te maken voor hun eigen ontwikkeling.

Binnen ons onderwijs is ruimte voor godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. Er wordt op onze school actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.

Binnen de school heerst een no-nonsense cultuur. Dit zien wij als een grote kwaliteit en houdt in dat wij gaan voor de kern, essentie en inhoud. Wij blijven niet hangen in “praten over” maar willen in actie komen om problemen aan te pakken.

Kijk voor meer informatie op www.obs-henridunant.nl