Samenwerkingsverband

Onze stichting werkt samen met twee verschillende samenwerkingsverbanden.

Samenwerkingsverband Langstraat Heusden en Altena

Het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Langstraat Heusden Altena (PO LHA) is opgericht door de besturen van 50 scholen in de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en de Aalburg. Het gaat om 48 scholen voor basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal basisonderwijs. 

Passend onderwijs voor elke leerling
Als stichting zetten wij ons in voor een passende onderwijsplek voor elke leerling. Zo dicht mogelijk bij huis, aansluitend op de mogelijkheden van het kind en de wensen van de ouders. 

Samenwerking
Ons samenwerkingsverband werkt nauw samen met instellingen voor jeugdhulp, gemeenten, voorschoolse opvang en het voortgezet onderwijs. Samen pakken we hulpvragen op, denken we met u mee en staan we u op professionele wijze bij in het traject voor passend onderwijs.

Onze partners in zorg
Partners waarmee wij samenwerken zijn:

  • Juvans
  • Centrum voor Jeugd en gezin
  • GGZ
  • MEE
  • GGD
  • Cluster 1
  • Cluster 2

 

Samenwerkingsverband Driegang

Samenwerkingsverband Driegang (28.16) bestaat uit alle scholen (en hun besturen) binnen de gemeenten Gorinchem, Altena (kernen Almkerk, Andel, Dussen, Giessen, Hank, Nieuwendijk, Rijswijk, Sleeuwijk, Waardhuizen, Werkendam en Woudrichem), Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden (kernen Ameide, Hei- en Boeicop, Kedichem, Leerbroek, Leerdam, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland, Oosterwijk, Schoonrewoerd, Tienhoven aan de Lek en Zijderveld) en West Betuwe (kernen Asperen, Herwijnen, Heukelum, Spijk en Vuren).  Dit betreft zowel de scholen voor regulier onderwijs als de scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Tevens neemt het bestuur voor speciaal onderwijs van buiten bovenstaande gemeenten maar met vestigingen binnen deze gemeenten deel. In samenwerkingsverband Driegang betreft dit SPON.

De scholen voor regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs waren allen verbonden aan een van de drie voormalige samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS): SWV Rivierengebied Midden-Nederland (WSNS 41.02), SWV Alblasserwaard West (WSNS 41.04) en SWV De Rotonde (WSNS 41.07). Deze samenwerkingsverbanden zijn per 1 augustus 2014, voor zover zij een rechtspersoon waren, opgeheven, maar vormen de basis voor de drie kamers binnen het nieuwe samenwerkingsverband.