Raad van Toezicht

SOOLvA is een openbaar schoolbestuur. Het College van Bestuur van SOOLvA legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht (RvT).

De Raad van Toezicht telt momenteel vijf mensen met verschillende achtergronden en deskundigheden, die affiniteit hebben met het openbaar onderwijs.

 

Leden van de Raad van Toezicht

  • Dhr. Dharam Jethoe. (Voorzitter Raad van Toezicht
  • Mevr. Beitske Kralendonk
  • Dhr. Ries van der Pijl
  • Mevr. Margriet van Rikxoort
  • Mevr. Lilian Tromp

 

Toezichthoudende taken en werkwijze

De RvT houdt op actieve wijze het interne toezicht op de organisatie. Op basis van de principes van Policy Governance heeft de RvT ijkpunten vastgesteld, waarop het interne toezicht is gebaseerd. Deze ijkpunten omvatten: behandeling leerlingen en omgang met ouders, interne organisatie, structuur en processen, financiën, huisvesting en personeel.

De RvT vervult tevens de werkgeversrol voor de bestuursleden en is adviseur en sparringpartner voor het bestuur.

Informatiebronnen die de RvT hanteert, zijn: rapportages van het CvB, inspectierapporten, benchmarks, media, eigen waarnemingen, schoolbezoeken, het accountantsverslag en het overleg met de accountant, gesprekken met leidinggevenden en medewerkers van SOOLvA en gesprekken met stakeholders zoals de gemeente en andere besturen.