Missie en Visie

Onze missie

Onze stichting is een organisatie voor primair onderwijs die bestaat uit 8 basisscholen. Onze scholen staan open voor alle leerlingen die aangemeld worden, tenzij in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd is, dat een kind - door een specifieke (onderwijs- of zorg) behoefte - niet geplaatst kan worden. De scholen richten zich op het aanleren van kennis en vaardigheden die borgen, dat de leerlingen met succes passend vervolgonderwijs kunnen volgen. In de tweede plaats richten ze zich op persoonsvorming: ze zorgen ervoor, dat de leerlingen met succes kunnen participeren in de maatschappij. Tenslotte beschikken al de scholen van onze stichting over een specifiek profiel waarin de school-eigen doelen van de school staan beschreven.

 

Onze kernwaarden

De kernwaarden van onze stichting laten zien waar wij voor staan. Ze horen onlosmakelijk bij onze missie en visie(s).

Onze kernwaarden zijn:

1. Vertrouwen

2. Nieuwsgierig

3. Samenwerken

 

Onze visie

De visie van SOOLvA hebben we uitgedrukt in drie pijlers:

  • Talent
  • Initiatief
  • Nieuwsgierig

Wanneer we deze visie uitwerken op onderwerp, dan hebben we gekeken naar drie elementen:

Pedagogisch, Onderwijskundig en Maatschappij.

 

Pedagogisch:

Onderwijs is fantastisch, het is het leukste beroep dat er bestaat. Elke dag mogen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Bij SOOLvA vindt u medewerkers die elke dag het verschil willen maken voor de kinderen. Het is ons ultieme doel om kinderen te begeleiden naar gelukkige en actieve burgers. Op onze scholen voelt iedereen zich fijn. We laten de kinderen hun talenten ontdekken en leren ze dat fouten maken mag. Juist vanuit die houding kun je nieuwe dingen ontdekken en leren!

Onderwijskundig:

Zoals wij kinderen leren om zichzelf te blijven ontwikkelen, doen wij dat zelf ook. Wij houden onszelf op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek en passen deze kennis toe binnen ons onderwijs. Wij werken constant aan de ontwikkeling van ons onderwijs. We willen de kinderen meegeven dat leren leuk is. Hiervoor zijn wij constant op zoek naar de leukste manieren om dingen te leren voor de kinderen, maar ook voor onszelf.

Maatschappij:

U vindt bij SOOLvA openbaar onderwijs. Wij hebben een basishouding, dat iedereen er mag zijn. Respect is hierin een basiswaarde. Respect voor elkaar, respect voor het feit dat iedereen anders is en dat iedereen mag zijn zoals je zelf wilt zijn. De scholen van SOOLvA zijn een oefenplek voor de maatschappij. De kinderen leren leven met iedereen. Juist van anderen leren de kinderen vooral die dingen die zij anders ervaren, aanpakken of oplossen dan zijzelf. De scholen van SOOLvA zijn 'ontmoetingsscholen'. In onze optiek is een school meer dan alleen een plek om te leren. De kinderen ontmoeten elkaar en leren van en met elkaar. Op deze manier leren we kinderen om met respect met elkaar om te gaan.