Kanjerschool de Wilgenhoek

Kanjerschool de Wilgenhoek

Kanjerschool de Wilgenhoek

Samenwerken aan eigen wijsheid!

Tijden veranderen en dus ook leerlingen en hun ouders. Leerkrachten groeien hierin mee en willen inspelen op de onderwijsbehoefte van elk kind. Wij zijn een school waar iedereen welkom is, waar elk kind zichzelf kan zijn en waar het een stevige basis krijgen om te leren en te ontwikkelen.Wij dagen elk kind uit om zijn of haar talenten te ontdekken en  gaan samen op zoek naar de eigen leerbehoeften. Het streven van de school is om het beste uit ieder kind te halen:  maximale leerresultaten en maximale sociale ontplooiing in een veilig en vriendelijk schoolklimaat met als kernwaarden saamhorigheid, respect, waardering en vertrouwen. 

 

Voor Kanjerschool De Wilgenhoek betekent dit dat we werken met:

·      Een integrale onderwijsmethode waarin alle vakken (behalve rekenen, schrijven en bewegingsonderwijs) in samenhang aan bod komen: Alles-in-1 en voor het taalonderwijs Alles Apart.

·      Gepersonaliseerde leerreizen voor onze leerlingen. Dit betekent dat leerlingen soms alleen leren, soms in tweetallen en dan weer in groepjes.

·      Werken in bouwen (onderbouw, twee middenbouwen en een bovenbouw). Dat betekent dat leerlingen, ongeacht hun leerniveau, bij hun eigen leeftijdsgenoten in de groep zitten. Er wordt steeds meer groeps- en bouwdoorbrekend gewerkt.

·      LLO-gesprekken (voorheen de rapportbespreking) worden gevoerd tussen leerkracht, ouder én kind. Meer kinderbetrokkenheid dus.

·      De Kanjertraining. Met de Kanjertraining leren kinderen respectvol om te gaan met anderen en zichzelf. Op onze school heerst een vriendelijk en veilig klimaat binnen duidelijke regels. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen.

·      Een continurooster. Vanaf acht uur zijn de kinderen welkom op school en om kwart over acht start onze dag. Tussen de middag eten de kinderen met de eigen leerkracht in de klas. Om twee uur zijn de kinderen uit.

 

Op Kanjerschool De Wilgenhoek is er oog voor elk kind.Ons team werkt met veel plezier met de kinderen, en dat maakt leren op Kanjerschool de Wilgenhoek leuk!

 

Meer informatie vindt u op de website www.obsdewilgenhoek.com