Klachtenregeling

Klachtenregeling

Het bieden van veilig en goed onderwijs op school in het belang van leerlingen, ouders en mede-werkers is erg belangrijk. Volgens de kwaliteitswet is het voor schoolbesturen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs verplicht om een klachtenregeling te hanteren binnen een school. Deze klachtenregeling biedt de mogelijkheid aan leerlingen, ouders en medewerkers om op een laagdrempelige manier klachten in te dienen. 

Hieronder vindt u de volledige klachtenregeling van Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena.