OBS Verschoor

OBS Verschoor

SAMEN LEREN, SAMEN LEVEN EN SAMEN GENIETEN! 

Op de Verschoorschool geven we onderwijs volgens deze slogan. De leerlingen groeien en ontwikkelen in interactie met elkaar. Iedereen kent elkaar en mag van en met elkaar leren. We focussen vooral op het ontwikkelen van een goed taal- en rekenniveau. Maar algemene kennisontwikkeling, talentontwikkeling, kunst & cultuur en beweging staan op onze school hoog in het vaandel. We werken met een onderbouw waar het jonge spelend lerende kind de ruimte krijgt om te ontwikkelen, passend bij de fase waarin het kind zich bevindt. In de middenbouw vindt een transitie plaats van het spelend lerende kind naar het studerende kind in de bovenbouw. De kinderen krijgen les in niveaugroepen zodat we goed kunnen aansluiten bij de mogelijkheden en potentie van een leerling. Betrokkenheid en leergedrag zijn de pijlers waarop wij ons onderwijsaanbod funderen.  

Kijk voor meer informatie op www.obsverschoor.nl